SZKOŁA ·   NOWOŚCI ·   +48 516 819 661
  KONTAKT ·   LOGOWANIE ·   ZAPISY

W Akademii Językowej Malucha stosujemy tzw. blended learning czyli zastosowanie różnych metod nauczania. Gwarantuje to urozmaicony sposób pracy, dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości uczącego się. Z najważniejszych wyróżniamy:

– Metoda naturalna – metoda ta zakłada, iż języka obcego najlepiej uczyć się w taki sposób w jaki niemowlęta opanowują język ojczysty, tj. poprzez osłuchanie się.
Nauka będzie więc tu procesem niewymuszonym i naturalnym. Nauczyciel wypowiada się wyłącznie w języku obcym, są to jednak zwroty proste, często powtarzane, powiązane z tym co dzieje się tu i teraz. Kluczowym założeniem tej metody jest również potrzeba wyeliminowania lęku, a w zamian stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. W związku z tym nauczyciel nie prowokuje mówienia, chyba że uczący sam się na to zdecyduje.

Nie poprawia również błędów, a kontynuuje rozmowę podtrzymując kontakt. U młodszych niemówiących jeszcze dzieci nauczyciel cieszy się każdą oznaką zrozumienia, a tym bardziej każdą samodzielną próbą niewerbalnej komunikacji.

Metoda reagowania całym ciałem (TPR – Total Physical Response) – nauczanie w tej metodzie polega na prostych poleceniach wydawanych przez nauczyciela w języku obcym. Polecenia te – których wykonanie demonstruje na początku sam nauczyciel – skonstruowane są tak, aby można je było wykonać bez słów – Touch your nose; Sit down; Jump on one leg. W każdym przypadku niezbędny jest ruch fizyczny i praca całym ciałem. Celem jest tu uruchomienie zarówno lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za język i mowę, jak i prawej półkuli odpowiedzialnej za realizację ruchu fizycznego. Pobudza to zatem cały mózg zwiększając efektywność nauki. Metoda ta idealnie sprawdza się w nauczaniu najmłodszych, ponieważ kładzie nacisk na rozumienie przekazu oraz odpowiada dziecięcej potrzebie ruchu i działania. Stosowanie jej w trakcie zajęć językowych ułatwia dzieciom zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem.

Metoda audiowizualna – metoda ta wykorzystuje oraz łączy obraz, dźwięk, rym i rytm. Niezwykle istotnym elementem nauczania małych dzieci jest oddziaływanie na nie poprzez różnorodne bodźce. Kojarzenie brzmienia angielskich słów czy dłuższych wypowiedzi z ilustracjami i muzyką pozwala dzieciom wypracować własny schemat pamięciowy – czyli własne sposoby kojarzenia. Ćwiczenia wykonywane z użyciem tej metody mogą być bardzo różnorodne. Jednym z przykładów może być wysłuchanie nagrania wspartego rekwizytami bądź obrazkami demonstrowanymi w tym samym czasie przez nauczyciela.

 

Podsumowując staramy się aby nasze zajęcia były możliwie atrakcyjne i ciekawe dla małych słuchaczy, bo przecież maluchy nie znoszą nudy i monotonii 🙂 W związku z tym w nauce towarzyszą nam piosenki, rymowanki i proste wierszyki. Dzieci uczestniczą także w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych. Opowiadane są krótkie historyjki, a ich sens i przesłanie wspierane jest przez użycie obrazków, rekwizytów, mimiki i gestów.

 

W trakcie zajęć obecny jest opiekun dziecka (zazwyczaj jest to rodzic, nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby dziecku towarzyszył/a dziadek/babcia czy też niania – wybór należy do Państwa). Wszystko po to aby maluch czuł się bezpieczny i zrelaksowany.