SZKOŁA ·   NOWOŚCI ·   +48 516 819 661
  KONTAKT ·   LOGOWANIE ·   ZAPISY

Dzieci, w tym niemowlęta, posiadają naturalną predyspozycję do przyswajania języków obcych. Wiek od 0-8 lat to okres, w którym dziecko posiada zadziwiającą zdolność wykorzystania tych partii mózgu, które odpowiedzialne są za przyswajanie języka ojczystego i naukę języka obcego. Jest to okres, w którym dziecko może nauczyć się kilku języków równie szybko jak uczy się jednego języka!
Sławy w dziedzinie psychologii uznali, że idealnym punktem startu akwizycji języka ojczystego ORAZ nauki języka drugiego jest narodzenie się dziecka.

Dlaczego więc nie wykorzystać tego niesamowitego potencjału?

Co więcej badania udowodniły, że wielojęzyczny przebieg rozwoju językowego dziecka powoduje podniesienie elastyczności myślenia i dodatnio wpływa na rozwój inteligencji. Testy sprawdzające iloraz inteligencji pozwalają przyjąć za pewnik, że dzieci dwujęzyczne przewyższają pod tym względem dzieci posługujące się tylko jednym językiem.

Za wdrażaniem wczesnego nauczania języków obcych przemawiają ponadto szczególne predyspozycje małych dzieci:

plastyczność neurologiczna mózgu;
plastyczność i wrażliwość aparatu słuchowego i artykulacyjnego, niezbędne do bezbłędnego opanowania wymowy obcojęzycznej;
łatwość imitacji obcojęzycznej mowy;
otwartość, ciekawość, spontaniczność;
niski poziom zahamowań, tolerancja, potrzeba komunikowania się;
łatwość posługiwania się mimiką i gestem;